top of page

ORGANISATIE

Het reumanetwerk heeft een dagelijks bestuur.

Voorzitter: Martijn van Soest

Secretaris: Sandra Visser

Penningmeester: Rita Boereboom

OVERLEG

Het Reuma Netwerk vergadert 4 x per jaar met de zorgprofessionals en met de Reuma Patiënten Vereniging Utrecht.

BELEIDSPLAN 2022-2025

Missie

 

De missie van het Reuma Netwerk Utrecht is om de patiënt met een reumatische aandoening centraal te stellen. Alle deelnemende zorgverleners vanuit de praktijken hebben als doelstelling dat de reumapatiënt de (gespecialiseerde) zorg krijgt die hij nodig heeft. Onafhankelijk waar hij die zorg het beste kan krijgen. Voor de patiënt met een reumatische aandoening en zorgverleners moet het Reumanetwerk Utrecht herkenbaar en zichtbaar zijn.

 

Visie

Het RNU stelt zich tot doel om de reumazorg zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin te bevorderen.

Het streeft ernaar om de volgende doelstellingen te realiseren;

  1. Kwaliteit van leden: in het netwerk zijn professionals verbonden vanuit verschillende disciplines: reumatologen, reumaverpleegkundigen, diëtisten, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, podotherapeuten, (hand-)ergotherapeuten.  Zij voldoen aan eisen, zoals de scholingseisen conform het landelijk netwerk ReumanetNL en zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst van het RNU.

  2. Scholing: bepaalde scholing is verplicht om te (gaan) volgen. Deelname aan scholing is verplicht om lid te blijven/worden van het netwerk, zodoende is het kennisniveau van de leden gegarandeerd. Het RNU volgt hierin de landelijk richtlijnen van o.a. ReumanetNL.

  3. Samenwerken: De leden worden lid voor minimaal 3 jaar en hebben een actieve bijdrage in de ontwikkeling van het netwerk. Er is een gezonde samenwerkingsrelatie met de RPVU of andere patiënten organisaties. Ook worden inhoudelijke avonden verzorgd op het gebeid van reumatologie door leden of externe deskundigen.

  4. Communicatie: Wij verwachten dat de leden actief blijven in het pr-beleid richting verwijzers uit de 2e en 1e lijn.

 

BELEIDSPLAN INZIEN

Door op het DOCX bestand te drukken is het volledige beleidsplan 2022-2025 te downloaden.

bottom of page