top of page

ORGANISATIE

Het reumanetwerk heeft een dagelijks bestuur.

Voorzitter: Martijn van Soest

Secretaris: Sandra Visser

Penningmeester: Desirée van Deursen

OVERLEG

Het Reuma Netwerk vergadert 4 x per jaar met de zorgprofessionals en met de Reuma Patiënten Vereniging Utrecht.

BELEIDSPLAN 2019-2022

Missie

 

Om effectief en efficiënt de reumazorg te kunnen aanbieden in onze regio zullen we de komende jaren continue keuzes moeten maken. Dit betekent dat we steeds moeten blijven inspelen op veranderingen en anticiperen op kansen en bedreigingen binnen en buiten ons netwerk.

De missie van het Reuma Netwerk Utrecht is om de Reumapatiënt centraal te stellen. Alle deelnemende praktijken hebben als doelstelling dat de reumapatiënt die (gespecialiseerde) zorg krijgt die hij nodig heeft. Onafhankelijk waar hij die zorg het beste kan krijgen. Voor de reumapatiënt en andere zorgverleners moet het Reumazorgnetwerk herkenbaar en zichtbaar zijn.

 

 

Visie

Het RNU stelt zich tot doel om de reumazorg zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin te bevorderen.

Het streeft ernaar om de volgende doelstellingen te realiseren;

  1. Kwaliteit van leden: in het netwerk zijn professionals verbonden vanuit verschillende disciplines. Zij voldoen aan bepaalde eisen; scholingseisen, hoeveelheid reumapatiënten die er per week worden behandeld.

  2. Scholing: bepaalde scholing is verplicht om te (gaan) volgen. Deelname aan de scholing is verplicht om lid te blijven/worden van het netwerk, zodoende is het kennisniveau van de leden gegarandeerd. Het RNU volgt hierin de landelijk richtlijnen.

  3. Samenwerken: de leden worden lid voor minimaal 3 jaar en hebben een actieve bijdrage in de ontwikkeling van het netwerk. Er is een gezonde samenwerkingsrelatie met de patiëntenverenigingen in de regio.

  4. Communicatie: actief PR beleid richting verwijzers uit de 2e en 1e lijn.

 

BELEIDSPLAN INZIEN

Door op het DOCX bestand te drukken is het volledige beleidsplan 2019-2022 te downloaden.

bottom of page